"Różne oblicza wojny"
     Zbiór pod redakcją Michała Buławy, Krzysztofa      Fudaleja i Mirosława Nagielskiego

   ISBN: 978-83-89943-40-8
   232 str.
   Okładka miękka
   154x214 mm
   Zabrze 2009


Spis treści:

Michał Buława, Krzysztof Fudalej, Mirosław Nagielski, Wstęp, ss. 6
1. Damian Markowski, Oddziały doborowe w armiach greckich od V do III w. p.n.e., ss.     23
2. Bartosz Bolesławski, Przyczyny wybuchu drugiej wojny punickiej. Polibiusz i Liwiusz,     ss. 14
3. Michał Staniszewski, Wysiłek wojenny Rzymu w latach 201-187 p.n.e., ss. 19
4. Łukasz Wojtach, Pojedynek młodziana ruskiego z Pieczyngiem - analiza     porównawcza (Powieść minionych lat pod rokiem 992), ss. 16
5. Witold Janik, Okrucieństwa wojny japońsko-koreańskiej 1592-98 w świetle     wczesnych źródeł, ss. 13
6. Krzysztof Fudalej, Bitwa pod Tczewem 17-18 sierpnia 1627 roku, mapa 1, ss. 16
7. Przemysław Poniatowski, Bitwa pod Kumejkami (16 grudnia 1637), mapy 2, ss. 12
8. Krzysztof Polak, Bitwa pod Ostrownem 25- 26 lipca 1812 r., mapa 1, ss. 34
9. Adam Kaczyński, Frontowe rozrywki oraz sposoby spędzania wolnego czasu podczas     Kampanii Wołyńskiej Legionów Polskich (1915 - 1916), ss. 15
10. Jarosław Witkowski, Przełomy rosyjskiej wojny domowej. Rok 1919 w Rosji, ss. 13
11. Mikołaj Kubacki, Francuska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939, ss. 47

Opis:

Oddajemy w ręce Czytelników zbiór artykułów poświęconych historii wojen i wojskowości począwszy od starożytności aż po czasy nam współczesne. Stąd serię artykułów otwierają prace poświęcone doborowym oddziałom w armiach greckich od V do III w. p.n. e. oraz studia poświęcone wojnom punickim a kończy praca prezentująca francuską marynarkę wojenną w latach 1918-1939. Tak duży zakres chronologiczny tomu wiąże się z materiałami jakie nadesłali młodzi historycy pracujący w ramach Studenckiego Kola Naukowego Historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to bowiem zbiór prac powstałych i prezentowanych w ostatnich latach na różnych forach Koła Naukowego Instytutu Historycznego.

Powrót


 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: