Magdalena Idziak
   "Legion XX Valeria Victrix w Brytanii"

   ISBN 978-83-89943-39-2
   96 str.
   5 map
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2009


Spis treści:

Przedmowa (prof. dr hab. Leszek Mrozewicz)
Wprowadzenie
I Dzieje Brytanii jako prowincji rzymskiej
II Legion XX Valeria Victrix
III Legion i żołnierze w życiu prowincji
IV Inskrypcje dotyczące legionu XX Valeria Victrix
Zakończenie
Aneksy
Przypisy
Bibliografia
Spis map i schematów
Spis i źródła planów
Spis i źródła ilustracji

Opis książki:

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią legionu rzymskiego – w tym wypadku legio XX Valeria Victrix. Wchodził on w skład garnizonu prowincji Brytanii, stacjonował m.in. na Wale Hadriana. Jak ważny dla Brytanii i historii Wysp Brytyjskich był legion XX Valeria Victrix, niech świadczy fakt, że namiestnicy prowincji swe działania w głównej mierze opierali na tym właśnie legionie. Legion XX uczestniczył w największych kampaniach militarnych podejmowanych na wyspie oraz w największych przedsięwzięciach budowlanych, pozostawiając po sobie bardzo dużą ilość zabytków, nie tylko epigraficznych. Z czasem legion ten zaczął być nierozerwalnie utożsamiany z Brytanią, tak że w niektórych inskrypcjach jest określany jako legio XX Britannicae. Książka ma również na celu przybliżenie zagadnień związanych z miejscem legionu XX Valeria Victrix w życiu prowincji Brytanii, a także religijnych aspektów życia żołnierzy: kultów oficjalnych, znanych z kalendarza rzymskich świąt państwowych (Feriale Duranum), jak i nieoficjalnych, wynikających z indywidualnych, osobistych odczuć żołnierzy. Wiąże się to pośrednio z pozamilitarną funkcją wojska, jako części społeczeństwa rzymskiego, ważnego czynnika gospodarczego, miastotwórczego i kulturowego w świecie prowincjonalnym.

O autorce:

Magdalena Idziak (ur. w 1980 r.). Ukończyła archeologię śródziemnomorską na UAM w Poznaniu. Obecnie pracuje nad doktoratem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z wojskowością rzymską oraz religią armii rzymskiej.


Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: