Miron Kosowski
   "Chorągwie wołoskie w wojsku koronnym w II poł.      XVII wieku"

   ISBN 978-83-89943-38-5
   64 str.
   2 mapy
   165x235 mm
   Okładka miękka
   Zabrze 2009

Spis treści:

Dlaczego jazda wołoska zwała się lekką?
I Geneza i charakterystyka jazdy wołoskiej
II Wygląd, organizacja, uzbrojenie, konie
III Liczebność i koszty utrzymania
IV Skład narodowościowy i społeczny
V Korpus oficerski
VI Chorągwie wołoskie w walce
Posłowie
Przypisy
Bibliografia

Opis książki:

Niniejsza publikacja jest pierwszą, która przybliża Czytelnikowi jeden z rodzajów jednostek wojskowych, jaki był częścią składową armii koronnej w XVII w. Chorągwie wołoskie, tworzące wraz z chorągwiami tatarskimi lekką jazdę w kompucie koronnym, nie doczekały się do tej pory pełniejszego opracowania. W pracy omówiono genezę, skład społeczny, kadrę oficerską oraz uzbrojenie tych jednostek. Przeciwstawia się ona sienkiewiczowskiemu stereotypowi – „Dlaczego jazda wołoska zowie się lekką? Bo lekko ucieka”, opisując przykładowe kampanie i bitwy, gdzie roty wołoskie stawały do boju równie dzielnie jak husaria, a niejednokrotnie od ich postawy zależał wynik starcia.

O autorze:

Miron Kosowski (ur. 1962), absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Na studiach zajmował się historią nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem historii wojen i wojskowości polskiej drugiej połowy XVII w. Uczestnik seminarium nowożytnej historii Polski, prowadzonego przez wybitnego znawcę tematu prof. dr hab. T. Wasilewskiego, promotora pracy magisterskiej autora. Obecnie nie pracuje w zawodzie historyka, ale historia nadal zajmuje znaczące miejsce wśród jego zainteresowań. Jest w trakcie pisania monografii, dotyczącej drugiego oblężenia Lwowa przez wojska kozacko-moskiewskie w 1655 roku.Powrót

 

© 2009 inforteditions | Projekt i wykonanie: www.biernacki.info | Odwiedzin: